12-13.09.2016
Centrum Wystawienniczo – Kongresowe
w Jasionce k/Rzeszowa

CEL KONGRESU:

 • Prezentacja założeń do Polskiej Strategii Kosmicznej jako elementu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – oficjalny początek konsultacji społecznych
 • Dyskusja dotycząca kierunków zmian i rozwiązań dla sektora kosmicznego / okołokosmicznego, w tym robotyki kosmicznej
 • Zwrócenie uwagi decydentów i kluczowych liderów opinii na strategiczne aspekty dotyczące dalszego rozwoju robotyki kosmicznej w Polsce
 • Dalsza integracja i networking środowiska
 • Dyskusja na temat strategicznych aspektów rozwoju kadr oraz kwestii zarządzania talentami
 • Prezentacja aktualnych i przyszłych korzyści dla polskiej gospodarki wynikających z rozwoju sektora robotyki kosmicznej w Polsce

KORZYŚCI Z UDZIAŁU:

 • udział w strategicznej dyskusji dotyczącej kierunków rozwoju i przyszłości sektora kosmicznego i okołokosmicznego
 • możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy branżowej
 • poznanie nowych trendów i rozwiązań zagranicznych
 • udział w networkingu - nawiązanie nowych kontaktów biznesowych
 • możliwość spotkania w jednym miejscu potencjalnych inwestorów zainteresowanych nowymi branżowymi projektami
 • dostęp do nowych projektów / pomysłodawców poszukujących wsparcia finansowego i organizacyjnego

UCZESTNICY

Kongres jest kierowany do sektora kosmicznego i okołokosmicznego. Uczestnikami Kongresu będą:
 • przedstawiciele ministerstw zaangażowanych w rozwój polskiego sektora kosmicznego
 • przedstawiciele agend rządowych związanych z rozwojem polskiego sektora kosmicznego
 • przedstawiciele samorządów
 • przedstawiciele Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego
 • przedstawiciele biznesu zainteresowani rozwojem sektora kosmicznego i okołokosmicznego
 • przedstawiciele firm HR
 • przedstawiciele świata nauki i wyższych uczelni
 • młodzi konstruktorzy
 • przedstawiciele start-upów
 • studenci, koła naukowe
 • organizacje pozarządowe
debata-esa-logo

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 • European Rover Challenge 2016 – III edycja Europejskich Zawodów Robotów Marsjańskich – rywalizacja 450 młodych konstruktorów z 10 krajów świata (w tym z Polski) startujących w konkurencjach będących odbiciem rzeczywistych zadań wykonywanych przez łaziki na powierzchni Marsa. Zapraszamy do Strefy Publiczności
 • Pokazy Naukowo – Technologiczne - o popularnonaukowym charakterze kierowane do szerokiej publiczności – eksperymenty, nowe technologie, nowatorskie projekty i przedsięwzięcia realizowane przez firmy z sektora innowacyjnej gospodarki. Zapraszamy do Strefy Pokazów
 • Prezentacja wybranych zagadnień z Raportu na temat potencjału i możliwości rozwoju branży kosmiczno-robotycznej w Polsce – między innymi wyniki badania ankietowego dotyczącego stopnia zaawansowania rozwoju i potencjału młodych kadr w polskim sektorze kosmicznym i okołokosmicznym. W Raporcie znajdzie się także zestawienie kompetencji i umiejętności zasobów ludzkich tworzących polskie drużyny robotów marsjańskich oraz opisy dobrych praktyk i przykłady z Polski i zagranicy prezentujące projekty i firmy, które zostały uruchomione dzięki takim inicjatywom jak ERC. Do Raportu zostaną włączone wypowiedzi przedstawicieli i liderów opinii z sektora kosmicznego, okołokosmicznego i innowacyjnej gospodarki dotyczące potrzeb branży i sposobów dalszego rozwoju.
 • Debata ESA - Debata obywatelska na temat przestrzeni kosmicznej dla Europy - 10 września 2016 r. Ponad 2000 obywateli z 22 krajów będzie mogło wypowiedzieć się na temat wpływu eksploracji przestrzeni kosmicznej i technologii kosmicznych na nasze życie i życie przyszłych pokoleń. Ta wyjątkowa forma konsultacji organizowana jest w każdym kraju członkowskim Europejskiej Agencji Kosmicznej, będącej głównym organizatorem debaty. Centrum Transferu Technologii PK, jako partner wydarzenia, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w tym nietypowym wydarzeniu do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce k/ Rzeszowa. Debaty będą się odbywać w 22 krajach jednocześnie, a ich uczestnicy odpowiedzą na te same pytania, według tych samych instrukcji. Wyniki wszystkich spotkań zostaną opublikowane w zbiorczym europejskim raporcie. Udział w debacie jest bezpłatny. Na miejscu zapewniamy catering, ale dojazd do miejsca debaty na koszt własny. Rejestracja

NETWORKING

Kongres to również platforma biznesowa do nawiązywania kontaktów i uruchamiania nowych przedsięwzięć oraz projektów kosmicznych / nowych technologii w formule start-up. W ramach Kongresu oddajemy do dyspozycji jego uczestników specjalną strefę umożliwiające realizację networkingu. W strefie stoiska:
 • funduszy VC zainteresowanych wsparciem nowych projektów,
 • instytucji wspierających rozwój nowych projektów
 • Firm HR pozyskujących do pracy w sektorze absolwentów i młodych specjalistów
Spotkania networkingowe to III Blok tematyczny w pierwszym dniu Kongresu. Link do programu

WARSZATY MENTORINGOWE

II dzień Kongresu to praktyczne spotkania warsztatowe dedykowane młodym konstruktorom, przedstawicielom start-up’ów oraz przedsiębiorcom zainteresowanym rozwojem swoich projektów branżowych. W programie m.in. warsztaty mentorskie dla członków zespołów startujących w Europejskich Zawodach Łazików Marsjańskich prowadzone przez jurorów ERC i specjalistów ESA oraz warsztaty tematyczne dotyczące procedury i sposobów pozyskiwania finansowania nowych projektów oraz budowy modeli biznesowych na potrzeb własnych przedsięwzięć – warsztaty realizowane przez przedstawicieli SpeedUp Venture Capital Group. Link do programu

Program konferencji

12 września – Konferencja

8:30 - 9:30 Rejestracja uczestników konferencji

Blok programowy "Strategia"

9:30 – 11:30

Oficjalne otwarcie Konferencji. Przywitanie:
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Stephen de Boer - Ambasador Kanady w Polsce
 • Marcin Chludziński - Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu
Keynote speech: Prezentacja założeń do Polskiej Strategii Kosmicznej jako elementu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Jadwiga Emilewicz - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
Keynote speech: Rola nauki w Polskiej Strategii Kosmicznej
 • dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Oraz dyskusja panelowa

Prezentacja i dyskusja w bloku obejmować będą następujące zagadnienia merytoryczne:
 • Główne założenia i cele Polskiej Strategii Kosmicznej w powiązaniu ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju – oficjalny początek konsultacji społecznych
 • Kontekst europejski i światowy polityki kosmicznej
 • Polski kosmiczny sektor biznesowy i naukowy
W panelu dyskusyjnym udział wezmą:
 • Jadwiga Emilewicz - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
 • dr Piotr Dardziński - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • płk dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO)
 • prof. Marek Moszyński - Wiceprezes ds. naukowych Polskiej Agencji Kosmicznej
 • Michał Szaniawski – Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Paweł Wojtkiewicz - Prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego

11:30 – 11:55 przerwa kawowa / briefing prasowy

Blok programowy "Kadry"

11:55 – 13:30

 • Rozwój kadr sektora kosmicznego – program stażowy ARP S.A. dla młodych inżynierów – Paweł Pacek, Wicedyrektor Biura Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Prezentacja Raportu na temat potencjału i możliwości rozwoju branży kosmiczno-robotycznej w Polsce (wybrane aspekty)– Łukasz Wilczyński, Prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej
 • Prezentacja przedstawiciela ESA na temat możliwości staży/praktyk w tej organizacji na różnym poziomie kształcenia

oraz dyskusja panelowa

Prezentacje i dyskusja obejmować będą następujące zagadnienia merytoryczne:
 • Programy rozwoju kadr i pozyskiwanie profesjonalnych zasobów do projektów kosmicznych i robotycznych - przykłady ze świata
 • Narzędzia wsparcia instytucjonalnego w zakresie rozwoju kadr i zarządzania talentami (konkursy robotyczne, programy wsparcia, projekty mentoringowe)
 • Proces edukacji i kształcenia od dziecka do potencjalnego kandydata do pracy w sektorze robotycznym
W panelu dyskusyjnym udział wezmą
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Łukasz Wilczyński - Prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej
 • Beata Mikołajek-Zielińska - Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Beata Hawrylik - Kierownik Sekcji Wdrażania i Obsługi Finansowej z Działu Rozwoju Kadry Naukowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Paweł Pacek - Wicedyrektor Biura Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • dr Anna Kacprzyk - Dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Aleksandra Bukała - członek zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego / SENER Polska
Blok prezentacji partnerów

13:35 – 13:50

 • Prezentacja Partnera: Projektowanie systemowe w środowisku MATLAB i Simulink - Marcin Piwowarczyk, Sales Account Manager/Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp.k.

13:50 – 14:45 przerwa obiadowa

Blok "Networking/Robocze spotkania branżowe"

14:45 – 15:45 w tym spotkania indywidualne i konsultacje w formule

 • branżowych spotkań: „pracodawca–pracownik”
 • w formule „Jeden na Jeden”
 • firma - zespół startujący w ERC

do dyspozycji uczestników konferencji w tej części zostanie oddana przestrzeń i zasoby umożliwiające realizację networkingu

15:45 – 16:00 przerwa kawowa

16:00 – 17:00 CEREMONIA ZAMKNIĘCIA ZAWODÓW ERC

13 września – Warsztaty mentoringowe

10.00 – 10.30 Prezentacja Partnera – MATLAB i Simulink – rozwiązania dla nauki i przemysłu kosmicznego (EN), Rafał Płatek – Inżynier aplikacji w firmie Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o. o. sp. k.

10.30 – 12.00 Warsztaty rozwojowe dla drużyn robotycznych realizowane przez Europejską Fundację Kosmiczną z udziałem jurorów i ekspertów ERC oraz firm sektora robotyki (EN)

12.00 - 12.15 Prezentacja Partnera – Program wsparcia technologii kosmicznych w Polsce – Michał Chwieduk, Specjalista, Biuro Rozwoju i Innowacji , Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.(PL)

12.20 - 12.30 przerwa

12:30 – 15:30 Warsztaty dotyczące komercjalizacji projektów - Kuba Dudek, SpeedUp Venture Capital Group

 • Dyfuzja oraz komercjalizacja innowacji oraz elementy projektowania modeli biznesowych
 • Modele współpracy z inwestorem - Jak rozmawiać z inwestorem

Centrum Wystawienniczo – Kongresowe

Jasionka k/Rzeszowa

Kontakt

ESF logo

Biuro Kongresu

tel.: +48 12 376 42 70

congress@roverchallenge.eu

Macie Państwo pytania? Napiszcie do nas!

Udzielimy informacji dotyczących rejestracji i organizacji European Robotics Congress.

Zaproponuj gościa

W czasie naszego Kongresu odbędą się prezentacje, dyskusje, spotkania networkingowe i warsztaty. Będą one dla naszych uczestników okazją do spotkań, rozmów biznesowych i okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń. Jeśli chcecie się Państwo podzielić swoim doświadczeniem biznesowym lub wiedzą branżową, jeśli znacie specjalistów, którzy chętnie zaprezentują swoje dokonania w obszarze kosmicznym i okołokosmicznym, zaprezentują swoje projekty start-up – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM KONGRESIE. Propozycje prosimy przesyłać na adres kontaktowy: congress@roverchallenge.eu